Zonnepanelen zijn niet altijd automatisch verzekerd!

Steeds meer particulieren investeren in zonnepanelen. Een investering van duizenden euro’s die niet altijd wordt doorgegeven aan Braas & Partners. Het zal wel gedekt zijn tegen brand, diefstal, storm en hagel, toch? U heeft immers garantie tegen onderverzekering.

Bovenstaande is gedeeltelijk waar, maar de voorwaarden verschillen nogal per verzekeraar.

Om de dekking te beoordelen is het belangrijkste criterium of de zonnepanelen onderdeel uitmaken van de definitie van wat tot de opstal wordt gerekend.

De meeste verzekeraars hanteren de definitie dat het ‘aard– en nagelvast’ aan de woning moet vastzitten. Uit verschillende bronnen en uitspraken kunnen we concluderen dat zonnepanelen die op het dak zijn gelegd (al dan niet met verzwaring) of die aan het dak zijn geschroefd met een paar schroeven, aangemerkt kunnen worden als roerend. En daarmee dus geen onderdeel van de opstal vormen maar een roerende zaak zijn. Geïntegreerde panelen die een onderdeel van de dakbedekking vormen (zowel bij platte als bij hellende daken) worden in ieder geval door het Burgerlijk Wetboek aangemerkt als onroerend.

Heeft u zonnepanelen of bent u van plan zonnepanelen te plaatsen? Vraag altijd bij ons na of u hier goed voor verzekerd bent!

Steeds meer branden door zonnepanelen

Brand- en elektrotechniekexperts maken zich grote zorgen over de sterke toename van het aantal branden met zonnepanelen. Ze slaan alarm over de slechte kwaliteit van de installatie van de panelen.

Na onderzoek komt naar voren dat de regels niet goed worden nageleefd. Er wordt aangegeven dat de meeste zonnepaneelinstallaties niet voldoen aan de basisvoorwaarden. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) schrijft voor waar elektrotechnische installaties in gebouwen wettelijk aan moeten voldoen. Bouw- en elektrotechnische regels worden niet altijd nageleefd door installateurs bij het plaatsen van panelen.

Er is niet één merk of type zonnepaneel aan te wijzen als brandgevaarlijk. Maar wat wel opvalt is dat een nieuw systeem, het zogenaamde indaksysteem, de afgelopen zomer vaak in brand vloog. Hierbij fungeert het zonnepaneel ook als dakbedekking waardoor dakpannen niet meer nodig zijn.

De belangrijkste kwetsbaarheden bij installaties met zonnepanelen:

  • Defecte cellen in de panelen raken oververhit.
  • Kabels en stekkers zijn slecht op elkaar aangesloten. Hierdoor kan er een vlamboog ontstaan. Dat is een gloeiend hete vuurbal van meer dan 1000 graden Celsius.
  • De omvormer raakt oververhit. Een omvormer maakt van de zonnestroom gewone wisselstroom. Dat apparaat staat in huis en raakt oververhit bij verkeerde installatie of slecht onderhoud.

Experts zijn bang dat het nog veel vaker mis zal gaan als er niet wordt ingegrepen bij dit soort indaksystemen. Er wordt aangegeven dat de panelen te dicht op de brandbare dakisolatie liggen. De hitte die een zonnepaneel maakt, gaat achter het paneel zitten, die kan er voor zorgen dat bijvoorbeeld het hout tot ontbranding gaat. Ook het isolatiemateriaal vat soms vlam. Ventilatie is cruciaal en daar ontbreekt het bij dit soort systemen vaak aan.

Installateurs klimmen niet op daken

Elektrotechnische installateurs zitten vaak ook niet te wachten om boven op daken te klimmen. Daarom schakelen ze dakdekkers in om de panelen aan te leggen en aan te sluiten. Voor het gemak wordt dan vergeten dat een zonnepaneelinstallatie een kleine elektriciteitscentrale op je dak is, waarbij meerdere dingen mis kunnen gaan.

Conclusie: Altijd goed informeren bij degene die uw zonnepanelen gaat plaatsen of zij bekend zijn met de basisvoorwaarden en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) die voorschrijft waar elektrotechnische installaties in gebouwen wettelijk aan moeten voldoen.

 En zeer belangrijk geen brandbare spullen tegen of dicht tegen de omvormer te leggen gezien de omvormer 70 graden kan worden.