Voorkom waterschade!

Waterschade door lekkage van (kit)voegen.

Voorkom waterschade door (kit)voegen tijdig te vervangen.
Kit- en voegwerk slijt in de loop der tijd en behoort dan ook te worden onderhouden.
Hiermee voorkom je lekkage met waterschade tot gevolg.

 

Steeds vaker krijgen wij vragen over waterschade door lekkage van (kit)voegen. De gevolgschade en het herstel hiervan vallen bij de meeste verzekeraars niet onder de dekking van de verzekering.

 

“Waarom niet?” horen wij je vragen. “Ik ben toch verzekerd voor waterschade?”.

In de polisvoorwaarden zijn een aantal uitsluitingen opgenomen, waaronder:

  • Schade als gevolg van lekkende (kit)voegen

Bij iedere verzekeraar staat dit anders omschreven, maar de strekking is bij de meeste verzekeraars hetzelfde: er is geen dekking voor schade die het gevolg is van lekkende (kit)voegen. Dit komt doordat een verzekering bedoeld is voor onvoorziene gebeurtenissen. Slijtage is niet onvoorzien, uiteindelijk zal er lekkage ontstaan.

 

Onder andere in de badkamer, waar de verbinding van tegelwerk en de afvoer tijdens het douchen door warmte uitzet en na het douchen weer koud wordt en weer krimpt, wordt kit aangebracht. Kit is een flexibele afdichting voor kieren en naden die door zettingen en warm/koud-wisselingen kunnen meebewegen. Hierdoor blijft het waterdicht.

 

Wanneer de badkamer vaak met hardnekkige schoonmaakmiddelen wordt schoon gemaakt zal de kit op den duur uitdrogen en gaan scheuren. Bij het gebruik van schoonmaakmiddelen en schimmelverwijderaars haal je eigenlijk steeds een minuscuul klein laagje van de kit af en droogt de kit uit, waardoor deze gaat scheuren en er water doorheen komt, met lekkage tot gevolg.

 

Voor het onderhouden van kitvoegen zouden geen agressieve en chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruikt moeten worden. Dit zal ook de schimmelwerende werking van de sanitair kit teniet doen. Kitvoegen onderhouden moet dus met de juiste schoonmaakmiddelen worden gedaan.

 

Het goed onderhouden van kitvoegen komt er in de praktijk op neer dat de voegen op gezette tijden worden gecontroleerd en zo nodig ook worden vervangen. Het is het meest effectief om in het koudere jaargetijde de kitvoegen te beoordelen, omdat door de lagere temperaturen de bouwmaterialen door thermische krimp korter zijn geworden en de kitvoegen daardoor op hun breedst.

Tijdens het controleren moet er gelet worden op:

  • onthechting en/of scheurvorming;
  • beschadiging en/of verwering;
  • aantasting en/of schimmels;
  • algehele staat van onderhoud van de omringende constructiedelen.

 

Ons advies is om het kitwerk in de “natte ruimte” 1x per 5-7 jaar te vervangen. Hierdoor zal de kans op lekkage aanzienlijk lager zijn. Het vervangen van kit zal bij een niet al te grote douchehoek rond de € 300,00 zijn. Uiteraard is dit van vele factoren afhankelijk. Een kitbedrijf zal je hier verder in kunnen adviseren.

 

De kosten van schade die na de lekkage ontstaat, denk aan vochtplekken in het plafond in de woonkamer, hal, muren van naastgelegen kamers en overloop, zijn vele malen hoger. Het is dus beter om preventief te handelen om (grote) schade te voorkomen.