Rookmeldersverplichting per 1 juli 2022, ook na 1 juli blijft u verzekerd tegen brandschade

Bent u al op de hoogte van de nieuwe wettelijke rookmeldersverplichting per 1 juli 2022? Lees hier over de wijzigingen.

1 juli 2022 komt steeds dichterbij. Vanaf dan is in iedere woning op iedere verdieping een rookmelder verplicht. Dit staat in het Bouwbesluit van onze overheid. Nieuwbouw heeft deze verplichting al sinds 2003. Met deze aanpassing is er gehoor gegeven aan onder meer Brandweer Nederland en gemeenten om rookmelders voor iedere woning in Nederland te verplichten. Doel van de nieuwe regels is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen.

Géén directe gevolgen voor uw verzekering
Op dit moment zijn er nog geen verzekeraars die brandschade als gevolg van het niet voldoen aan de nieuwe wetgeving als uitsluiting hebben opgenomen in de polisvoorwaarden. U blijft dus ook na 1 juli verzekerd tegen brandschade, ook als u niet voldoet aan de nieuwe wetgeving. Het is daarom niet nodig om naar aanleiding van deze brief contact met ons op te nemen voor vragen over de verzekeringsdekking.

Waarom informeren wij u alsnog over deze wijziging?
Vanuit veiligheidsoogpunt en de mogelijkheid dat verzekeraars de verplichting in de toekomst toch gaan opnemen in polisvoorwaarden vinden wij het wel belangrijk om u hierover tijdig informeren. Bovendien riskeert u vanaf 1 juli een boete als de gemeente hierop handhaaft.

Wat kunt uzelf doen?
Een rookmelder moet tenminste voldoen aan de EN-14604 norm. Voor rookmelders op stroom (verplicht voor nieuwbouw) geldt dat deze moeten voldoen aan de NEN-2555 norm. Bij deze rookmelders weet u zeker dat deze een goed en luid signaal geven bij rook of brand, eenvoudig te monteren zijn en op tijd rook ontdekken. Rookmelders moeten daarnaast ook zijn voorzien van een CE-keurmerk. Rookmelders hoeven niet aan elkaar gekoppeld te worden maar dat is voor extra veiligheid wel aan te raden. Als een zolder geen verblijfsruimte is, hoeft u er geen rookmelder te plaatsen. Voor alle informatie over installatie en aanschaf van rookmelders verwijzen wij u naar uw installateur en/of verkooppunt.