Grens starterslening gemeente Koggenland omhoog

Goed nieuws voor starters op de woningmarkt in de gemeente Koggenland: de gemeenteraad heeft namelijk besloten om de grens voor de startersleningen te verhogen. Waar de starterslening voorheen kon worden aangevraagd voor de aankoop van een eerste woning tot een koopsom van € 186.792, is dat bedrag nu verhoogd naar € 248.000.

Wethouder Caroline van de Pol legt dit uit: “De starterslening kan onder voorwaarden worden verstrekt aan starters, om het gat te dichten tussen het bedrag dat ze nodig hebben voor de aanschaf van een woning en het bedrag dat ze van de bank kunnen lenen. Alleen mensen die voor het eerst een woning kopen in Koggenland komen in aanmerking voor de lening.”

Als voorbeeld noemt zij een starter die een woning wil kopen van € 230.000, maar slechts € 200.000 bij de bank lenen. De overige benodigde € 30.000 kan dan eventueel vanuit een starterslening via de gemeente worden gefinancierd. Starters die een woning kopen tot aan het bedrag van € 248.000 kunnen aanspraak maken op een starterslening. Voorheen lag deze grens op € 186.792. De woningmarkt is echter veranderd en er is bijna geen huis meer te koop onder dit bedrag. Door de grens te verhogen doet de gemeenteraad een stap richting starters op de woningmarkt. “De mogelijkheden worden voor hen op deze manier vergroot.” Aldus van de Pol.

De hoogte van de lening is maximaal € 40.000. De starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. Je mag wel altijd boetevrij aflossen op deze lening. De gemeenteraad heeft de grens voor de starterslening vastgesteld op 80% van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens. Dit grensbedrag fluctueert. Op dit moment is 80% van deze grens € 248.000. Dit kan in de toekomst hoger of lager worden. Meer informatie en voorwaarden vindt u op www.koggenland.nl/starterslening.

Bron: Gemeente Koggenland