Een scheiding en de gevolgen voor het partnerpensioen

Een echtscheiding is niet alleen emotioneel een ingrijpende gebeurtenis, maar ook financieel kan het veel veranderingen met zich meebrengen. Eén van de zaken die tijdens het scheidingsproces vaak over het hoofd wordt gezien is het partnerpensioen. Dit terwijl het belangrijk is om dit goed te regelen. We geven alvast een voorzet over welke rechten en plichten er ontstaan en hoe je kunt zorgen voor een goede voorbereiding. Partnerpensioen, ook wel nabestaandenpensioen genoemd, is een pensioenuitkering die bedoeld is voor de partner van de pensioengerechtigde na diens overlijden. Dit pensioen kan belangrijk zijn voor de financiële zekerheid…

Lees meer