Verzekering uitgelicht: de machineschadeverzekering

Schade aan machines is een groot risico voor organisaties waarbij juist het machinepark essentieel is voor de dienstverlening. Zo kan door een beschadigde machine de productie compleet stilvallen, met alle gevolgen van dien. Met een machineverzekering zijn jouw machines gedekt tegen materiële schade. Een machineschadeverzekering of machinebreukverzekering dekt onvoorziene en plotselingen schade aan machines, waaronder: Productiemachines en lopende banden Machines voor hout- en metaalbewerking Grafische machines Koel- en vriesinstallaties Wat dekt de machineschadeverzekeringMachines die op het polisblad of de machinelijst staan zijn gedekt, zolang aan de voorwaarden…

Lees meer