Trendbreuk premies overlijdensrisicoverzekering

Sinds 2002 is de gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV) gedaald met maar liefst 64%. In de laatste tien jaar staat er een min van 30% op de teller. Vorig jaar was er sprake van een trendbreuk. Zowel de gemiddelde als de laagste ORV-premie waren in 2023 hoger dan het jaar ervoor. Rokers boven de 50 jaar zagen de premie het hardst stijgen.In de beginjaren na 2002 was het verschil tussen de hoogste en laagste ORV-premies relatief beperkt. Het jaar 2002 spant de kroon met het kleinste verschil ooit, slechts 1,57 (factor) keer. Pas vanaf…

Lees meer