Geld massaal naar spaarrekening verplaatst

In 2023 hebben Nederlandse huishoudens hun banktegoeden verder zien toenemen. Volgens de meest recente gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) steeg het totale bedrag op zowel betaal- als spaarrekeningen bij Nederlandse banken met € 14,9 miljard, waardoor het totaal uitkomt op € 576,3 miljard. Deze groei is echter bescheidener in vergelijking met de spaarwoede tijdens de coronaperiode.De toename is vergelijkbaar met de groei in de jaren voor de coronapandemie (2013-2019), waar het gemiddelde jaarlijkse groeicijfer ongeveer € 10,1 miljard bedroeg. Sparen tijdens het covid-tijdperk Tijdens de coronajaren (2020-2022) sloegen we massaal aan het sparen, met…

Lees meer