Deze nieuwe belastingregels gelden in 2023

Met het nieuwe jaar zijn ook nieuwe belastingregels ingegaan. Zo is per 2023 de heffing in box-3 aangepast, ligt de algemene heffingskorting hoger en is het belastingtarief in de eerste schrijf juist licht gedaald. Deze wijzigingen kunnen effect hebben op jouw financien. We brengen de belangrijkste aanpassingen voor je in kaart.De belangrijkste aanpassingen van de belastingregels voor 2023 zijn:Aanpassing belastingschijvenIn box 1 betaal je belasting voor inkomen uit werk en woning. Sinds 1 januari zijn de tarieven en bedragen van de belastingschijven als volgt:Schijf 1: belastbaar inkomen tot 73.031 euro, tarief 36,93 procent.Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf 73.031…

Lees meer