Bijna een ton aan inkomen nodig voor gemiddelde woning

Om een gemiddelde woning in Nederland te kunnen kopen, heb je tegenwoordig een inkomen van bijna €100.000 nodig. Dit stelt onderzoeksbureau Calcasa. Het benodigde inkomen varieert sterk per gemeente. Daarnaast is het type woning van belang bij de hypotheekmogelijkheden. Waar kun je nog relatief goedkoop wonen? Volgens berekeningen van Calcasa is voor de aankoop van een gemiddelde woning in Nederland een bruto jaarinkomen van €95.000 vereist bij de huidige hypotheekrente. Uitgangspunt bij de berekening is een 2-verdieners gezin, zonder studieschuld en zonder inleg van eigen geld. Dit is ruim twee keer het modale inkomen in Nederland. Aangepaste…

Lees meer