Bezwaar maken tegen WOZ-waarde bedrijfspand

Net als woningeigenaren heb je met een bedrijfspand ook te maken met de WOZ-waarde. Waarschijnlijk heb je van de gemeente recent bericht hierover ontvangen. De WOZ-waarde is een waardeschatting van de gemeente over jouw bedrijfspand. Daarnaast is het een uitgangspunt voor veel belastingen. Het is dan ook belangrijk dat de waarde juist is. Ben je het niet eens met de inschatting? Zo maak je bezwaar. Naast dat de onroerendzaakbelasting (OZB) wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde, bepaalt deze ook deels of je het bedrijfspand kunt afschrijven. Je kunt een bedrijfspand afschrijven zolang de boekwaarde hoger…

Lees meer